Privacybeleid

Especial Sport (especialsport.com), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gasthuislaan 183, 2694BE ‘s-Gravenzande

+31 6 83610506

Melvin de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Especial Sport. Hij is te bereiken via melvin@especialsport.com

KvK nummer: 78126436

Persoonsgegevens die wij verwerken

Especial Sport verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Persoonsgegevens die we verwerken voor het registreren als lid van Especial Sport:

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

• Mobiele telefoon

• Geboortedatum

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (of zou kunnen verstrekken), in correspondentie en telefonisch:

• Informatie over jou als sporter

• Gegevens over jou activiteiten op onze app

• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Especial Sport verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

• gezondheid (denk aan blessureverleden)

• gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Especial Sport.com, dan verwijderen wij deze informatie.

• Biometrische gegevens (lengte en gewicht)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Especial Sport verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw lidmaatschap

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om goederen en diensten bij je af te leveren

• Het zo goed mogelijk kunnen adviseren op gebied van lifestyle, sport en voeding.

• Het maken van persoonlijk maatwerk (voedings- en/of trainingsplannen)

Geautomatiseerde besluitvorming

Especial Sport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Especial Sport) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Especial Sport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens die je verstrekt worden verwijderd zodra:

• Je besluit je lidmaatschap te annuleren en binnen 6 maanden niet meer terugkeert als klant.

• Je als lid langer dan 6 maanden inactief bent (je ontvangt een bericht na 3 maanden).

Delen van persoonsgegevens met derden

Especial Sport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Especial Sport gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Especial Sport gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Especial Sport.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Especial Sport zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Especial Sport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Especial Sport.com

 

Whatsapp snel en gemakkelijk met onze klantenservice of neem direct contact op met de Especial Sport expert van jouw sport!